Contact Hostel Perla Albastra Suncuius

Termeni și Condiții

Termenii si conditiile generale de rezervare si achizitionare a serviciilor turistice oferite de catre SC Teoloryal SRL.

 Preambul

Prezentul contract reglementează termenii și condițiile generale privind rezervarea și achiziționarea serviciilor turistice oferite de către societatea Teoloryal SRL. (în continuare denumite „Perla Albastra.”), societate românească, având sediul social în Comuna. Șuncuiuș, Strada Unirii nr 654, blocul 18, Jud. Bihor, înregistrată în registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J5/1342/2012, având CUI RO30555410, e-mail contact@perlaalbastra.ro aplicabile tuturor clienților persoane fizice sau juridice;

Clauzele prevăzute în termeni si conditii. nu aduc atingere drepturilor părților de a conveni asupra unor Condiții Particulare (specifice) în funcție de negocierea părților și de nevoile specifice ale fiecărui client în parte.

Perla Albastra, isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui website, precum si Politica de confidentialitate si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati.

Prin efectuarea unei rezervări online, telefonic sau prin cazarea (check-in) la Perla Albastra, clientul își dă expres acceptul cu privire la termenii si conditiile noastre.

Clauzele acesor termeni si conditi sunt întocmite cu respectarea OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.


Informații personale

Utilizatorul este responsabil pentru toate activitatile care survin prin accesarea site-ului https://perlaalbastra.ro. Perla Albastra nu poate fi facuta responsabila pentru actiunile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea datelor personale.

Efectuarea rezervărilor

Perla Albastra garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, fara acordul scris al Pensiunii Rafael.


Garantarea si plata rezervărilor

Rezervările sunt considerate garantate la momentul confirmării plații si dupa confirmarea din partea noastra prin email, sau telefonic.

Plata serviciilor turistice rezervate se poate face prin carte de credit sau prin transfer bancar.

a. În cazul rezervărilor efectuate prin telefon sau e-mail:

- garantarea rezervării se face de către client prin achitarea unui avans de minim 25% din valoarea totala a serviciilor ce insumeaza rezervarea facuta de client. In caz contrar, rezervarea se va anula automat

- garantarea rezervării din partea Perla Albastra se va face ulterior primirii prin e-mail sau sms (contact@perlaalbastra.ro sau 0745 18 58 17), a unei dovezi de plata a avansului, transmisă de către client; 

b. In cazul rezervărilor efectuate prin platforma de rezervări online de pe site-ul nostru :

- garantarea rezervării de către client se poate face prin carte de credit, după verificarea si procesarea automata a procesatorului de plata online cu card, dupa completarea formularului de rezervare, cu reținerea sumei de minim 25% din suma totala și primirea din partea Perla Albastra a confirmării de rezervare emisa automat (in timp real);

Restul de plată aferent sejurului se achita la momentul sosirii sau plecării in numerar.

Clientul are obligația să verifice detaliile din factură înainte de a achita contravaloarea serviciilor. Efectuarea plății de către client are valoarea unei confirmării exprese a facturii fiscale, iar eventualele solicitări ulterioare de modificare nu vor fi luate în considerare de către Teoloryal SRL.


Protecția datelor personale:

Perla Albastra respectă standardele etice şi legale în privinţa protecţiei datelor cu caracter personal. Datele personale sunt confidenţiale, nu vor fi niciodată furnizate unei alte persoane şi/sau companii dar sunt accesibile autorităţilor care au dreptul să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii. Perla Albastra poate anula fără avertisment rezervările efectuate pentru care se constată că au fost introduse date eronate, false sau furate.

Perla Albastra garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor clienților. Datele cu caracter personal colectate cu ocazia efectuării unei rezervări sau în vederea prestării serviciilor de turism și alimentație publică nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor in care Perla Albastra trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date societatea Teoloryal SRL. colectează și prelucrează datele personale ale clienților săi numai în scopul promovarii serviciilor sale, prestării serviciilor de turism și alimentație publică.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate, reprezentanții legali ai persoanei vizate, împuterniciții operatorului și altor companii din același grup cu operatorul.

Clientul are drept de acces la date, dreptul de intervenție și dreptul de opoziție asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispozițiile art.13, 14, 15 din Legea nr. 677/2001. Astfel, orice persoană își poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către societatea Teoloryal SRL, la sediul său mentionat anterior întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cerere în care se vor menționa datele de identificare ale persoanei în cauză, inclusiv adresa de corespondență, precum și datele asupra cărora se solicită intervenția, motivul justificat și modul de intervenție. De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată și semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de către societatea Teoloryal SRL în scopul prestării serviciilor de turism și alimentație publică. Societatea Loryal SRL., în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menționate anterior, va comunica în scris informațiile solicitate și, după caz, măsurile luate.


Politica de utilizare a cookie-urilor

Pentru a respecta cerințele stabilite în  Directiva UE din 26 mai 2012 și prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Acest website folosește cookie-uri proprii pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.

Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.

Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută.


Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.


Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 1. Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
 2. Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box,un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către un site

O vizită pe un website poate plasa cookie-uri pentru:

 • creșterea performanței website-ului;
 • o analiză a vizitatorilor;
 • geotargetting;
 • înregistrarea utilizatorilor.
 • Cookie-uri de performanță

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

 • Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac.

Atat timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe  site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

 • Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când vizitatorul este pe pagina  în limba română sau în altă limbă, se va primi aceeași reclamă.

 • Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe un site, se generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a  arăta contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite să se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

 • Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație.

De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.


Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet ( ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex:afișarea rezultatelor căutarilor în limba Română).

Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri ). Website-urile derulează aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.

Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sp exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni /Settings sau în meniul Preferințe / Favorites al browserului.

Pentru ce folosim cookies

Cookies tehnici: Folosim acest tip de cookies pentru a va arata site-ul nostru, ca acesta sa functioneze corect si pentru a va oferi un site prietenos si usor de utilizat.

Cookies functionali: Folosim acest tip de cookies pentru ca site-ul nostru sa tina minte preferintele dumneavoastra si pentru a va ajuta sa folositi site-ul eficient.

Cookies analitici: Folosim acest tip de cookies pentru a intelege cum interactionati cu site-ul nostru.


Siguranța:

Incinta si exteriorul la Perla Albastra, sunt supravegheate prin sistem video.

Clienții au obligație de a solicita păstrarea bunurilor de valoare (documente, bani, aparatură electronică sau alte asemenea obiecte de valoare).

Perla Albastra nu își asuma răspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incita cladirii, in curte sau parcare.

Perla Albastra nu își asuma răspunderea asupra unor eventuale accidente sau traumatisme ce pot surveni clientilor în urma consumului de alimente, bauturi sau preparate ce le apartin.


Obligațiile Perla Albastra:

Hostelul are obligația de a asigura clienților spațiul de cazare rezervat împreună cu serviciile suplimentare la nivelul calitativ impus de Normele metodologice de clasificare.

În cazul în care, după începerea sejurului, o parte importantă din serviciile turistice comandate nu este realizată, Hostelul are următoarele obligații:

a) să ofere clientului alternative corespunzătoare în vederea continuării sejurului, fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate şi cantitate;

b) să restituie clientului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice, împreună cu potențialele penalizări survenite din cauza încetării sejurului;

c) în cazul în care nu pot fi oferite clientului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure returnarea contravalorii serviciilor neprestate.

Hostelul este răspunzător pentru buna executare a obligațiilor față de clienți, cu excepția următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin acesti termeni si conditii se datorează clientului;

b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui caz fortuit sau de forţă majoră, așa cum aceste cazuri sunt definite de Codul civil (spre exemplu dar fără a se limita la: modificări de orar sau de itinerariu, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).


Obligațiile clientului

Clientul are obligație sa anunțe prin telefon sau e-mail în cazul in care in ziua de cazare sosește ulterior orelor 24.00, sub sancțiunea anulării rezervării și al reținerii cu titlu de daune-interese a sumelor plătite drept avans.

Clientul are obligația de a verifica starea si bunurile camerei pe care va trebui s-o predea in aceleași condiții la plecare, în caz contrar eventualele lipsuri sau degradări ale bunurilor din camera, vor fi suportate de acesta. In cazul in care la sosirea în cameră se observa bunuri deja deteriorate, clientul are obligația de a informa recepția referitor la acest aspect.

Clientul este răspunzător față de Perla Albastra pentru daunele provocate, din culpă sau cu intenție, celorlalți clienți sau personalului, clădirilor, mobilierului și echipamentelor hostelului.

Este strict interzisă introducerea si folosirea în camerele hostelului de aparatura electrocasnică (cafetieră, storcător de fructe, fier de calcat, fierbător, etc.).

Clientul este răspunzător pentru luarea la cunoștință si respectarea acestor termeni si conditii pe întreaga durata a șederii.


Vizitatorii:

Clienții pot primi vizitatori în camerele de hotel între orele 08:00 și 22:00, fără costuri suplimentare.

În cazul în care clienți primesc vizitatori în intervalul 22:00-08:00, aceștia din urmă vor trebui să achite diferența de tarif și să se înregistreze la recepție.


Conduita

Perla Albastra își rezerva dreptul de a refuza cazarea sau servirea clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii hostelului sau deranjează alți clienți.

Perla Albastra își rezerva dreptul de a-și selecta clientela.


Reclamații

Reclamațiile privind calitatea serviciilor turistice prestate se vor face pe loc, pe toată durata șederii turiștilor în hostel. Reclamații ulterioare încheierii sejurului nu vor fi luate in considerare de către Perla Albastra.

Reclamațiile privind prejudiciul cauzate prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client în hostel trebuie aduse la cunoștința hostelului în cel mult 24 de ore de la data la care a avut loc incidentul.


Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile si obligațiile părților prevăzute de acesti termeni si conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produce. vor fi interpretate si guvernate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Toate litigiile născute din sau în legătura cu prestarea serviciilor ce formează obiectul acestor termeni si conditii vor fi soluționate  de către instanțele judecătorești române competente de la sediul societății Teoloryal SRL.


Dispoziții finale

Perla Albastra are dreptul să modifice unilateral oricând acesti termeni si conditii precum si Politica de confidentialitate.

Modificarea termenilor si conditiilor va fi opozabilă clienților de la data la care le-a fost adusă la cunoștință prin orice mijloc (afișare, e-mail, etc.).

Modificarea termenilor si conditiilor nu va aduce atingere tarifelor în cazul rezervărilor deja confirmate.


Politica de plati

Platile se efectueaza numerar la receptia hostelului sau prin transfer bancar la urmatoarele coordonate bancare:

Beneficiar: SC TEOLORYAL SRL

IBAN: RO18BTRLRONCRT0077370801

Moneda: RON

Banca: Banca Transilvania, sucursala Alesd


Plati on-line

Se achita un avans de minim 25% din contravaloarea totala a unei rezervari, online cu card sau prin transfer bancar.

Pentru platile prin transfer bancar, termenul limita de transfer este 48 de ore din momentul crearii cererii de rezervare.

Fii întotdeauna în

Top

Abonează-te la newsletter !

Dacă dorești să fii la curent cu ultimele noastre noutăți, oferte și reduceri, abonează-te la newsletter și vei fi informat prin email.